Kırıkkale Üni.Mühendislik Fak. Fakülte Sokağı Üzeri